Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

xxpeel
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny!
— Chris Colfer

February 24 2015

xxpeel
5107 fe33
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viawhattever whattever
xxpeel
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaelusive elusive
xxpeel
Reposted fromuhuh uhuh viakonfetka konfetka
xxpeel

Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna."

— Tove Jansson
xxpeel
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaelusive elusive
xxpeel
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viakatkad katkad
xxpeel
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder vialeweloff leweloff

February 21 2015

xxpeel
Jeśli mar­twisz się o ko­goś, kto za­dał Ci ból - kochasz go. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabadgal badgal
9811 0c92
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaNoCinderella NoCinderella
xxpeel
9593 4d28 500
Reposted fromfoods foods vianastja nastja
xxpeel
4927 afd1 500
Reposted fromtwice twice viaberowa berowa
xxpeel
4393 3397
0987 f415 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaberowa berowa
5282 f341 500

daughterofhungryghosts:

fuxkin cute doge alert!!!!

xxpeel
8417 f3e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamr-mojorisin mr-mojorisin

February 20 2015

xxpeel
7912 c4a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavestige vestige
xxpeel
9906 cdae
xxpeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl