Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

xxpeel
7604 f1cd 500
credits to @noticeable

July 07 2015

xxpeel
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viaolalaa olalaa

June 09 2015

xxpeel
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viahunsert hunsert
xxpeel
0851 a64f
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahunsert hunsert
xxpeel
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol viaeffigy effigy
xxpeel
5484 e4b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajulliett julliett
xxpeel
xxpeel
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
xxpeel

April 29 2015

xxpeel
5967 5bcd
Reposted fromzimnaa zimnaa viapaolcia paolcia

March 27 2015

xxpeel
xxpeel

March 07 2015

xxpeel
Reposted fromshakeme shakeme viaFloribitch Floribitch
xxpeel

March 02 2015

xxpeel
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

February 25 2015

9513 dec8
xxpeel
Żeby wydostać się z prywatnego piekła, trzeba się najpierw przyznać, że się w nim jest.
— Monika Sawicka
xxpeel
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viajunior13 junior13
xxpeel
place | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viasom3thingwild som3thingwild
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl